KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER INOM EU

1. Dessa köp- och leveransvillkor,tillämpas på samtliga beställningar gjorda på Hjertén Designs hemsida, www.webshop.hjertenhjerten.se och från Hjertén Designs kundservice, då leverans sker till adress belägen i en medlemsstat i EU. Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen. Hjertén Design följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning. 

Köpvillkor och reklamationer

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp när Hjertén Design AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Hjertén Design AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.  

Vi reserverar oss för eventuella feltryck och slutförsäljning. Reapriserna gäller så långt lagret räcker.

2. Pris
Priserna presenteras inklusive moms på vår konsumentsajt. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Hjertén Design AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt
Frakt tillkommer på priset om det inte specifikt anges att det ingår. Fraktkostnaderna kan komma att debiteras separat från varufakturan, då det inte alltid är möjligt att i förväg ange ett fraktpris pga fraktsätt, vikt och volym.

4. Betalningsvillkor

Förskottsbetalning.

Förskottsbetalningendast i undantagsfall efter överenskommelse. Ordersumman betalas in på vårt bank-giro 5027-9140. Så snart vi kan se betalningen på vårt konto skickar vi ditt paket. Det tar dock cirka 3 dagar innan vi kan se din betalning.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa och Mastercard. Vi tillämpar inga extra avgifter när du betalar med kort och all kortdata hanteras säkert av vår betalväxel "Nets" som är certifierade enligt PCI-DSS.

5. Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre och vi upplyser då kunderna om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av DHL eller av transportör som Hjertén Design AB har avtal med. Till privatkunder sker leverans till närmaste DHL Servicepoint om kunden inte angett annan servicepoint som DHL trafikerar.

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.

7. Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar godset. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till transportören (notera att det är transportören som är ansvarig för transporten och därför skall transportskada reklameras direkt till honom). Du reklamerar direkt på fraktsedeln vid mottagande av godset och noterar typ av skada.Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Om emballaget är skadat så skall bilder tas av paketet innan det öppnas. Meddela oss skada omgående med bilagda bilder på emballageskadan.Dolda skador som är att hänföra till godset skall även de reklameras till transportören.
Fel på varan i sig, såsom brist i antal enheter, fel produkt etc som inte är att hänföra till själva transporten, skall reklameras omgående till Hjertén Design AB.Reklamation som är att hänföra till i sig skall ske skriftligen senast tre dagar efter att godset mottagits.
Du mailar oss omgående och meddelar det inträffade på: info@hjertenhjerten.se

9. Reklamationer / Öppet köp
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du göra det skriftligen via e-post eller brev, inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Folien på lampskärmarna får ej brytas vid retur.
Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Reklamationsrätten gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. Notera också att produkterna kan ha mindre avvikelse mellan varandra i färg och form då det är hantverk som är individuellt tillverkade. Dessa avvikelser är inte heller grund för reklamation.
Hjertén Design AB ansvarar högst ett år för fel som uppstår på produkten och täcker endast det direkt ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Hjertén Design AB ansvarar inte för följdskador och ej heller för fel som åsamkats av kunden och det är upp till kunden att visa att produkten har varit felaktigt från början och att det inte är hantering av produkten från kundens sida som åsamkat felet.
Skador som uppstår pga av felaktigt handhavande från kundens sida ersätts aldrig och det är upp till kunden att visa att man inte uppträtt oaktsamt eller orsakat skadan. Skador som produkterna utsätts för genom att förvaras ute året runt, är aldrig föremål för reklamation. All rätt till reklamation och skadeersättning förfaller efter ett år från leverans.
Det åligger kunden att också följa de skötselråd som Hjertén Design AB ger för produkten. Har dessa inte blivit åtföljda föreligger ingen rätt till reklamation.
Ersättning för reklamation kan maximalt uppgå till produktens pris inklusive frakt.

Öppet köp/Retur 

Bytesrätt 
Vi vill att du ska vara nöjd med ditt köp hos oss. Därför lämnar vi dig 30 dagars bytesrätt, från det att du fick varan i din hand. Under denna tid kan du byta till en annan vara.För att din bytesrätt ska vara gällande skall varan vara oanvänd och i nyskick. Vi ser gärna att varan återlämnas i sin originalförpackning.

Reavaror 
Reavaror bytes ej. Detta gäller varor som finns i kategorin "REA" och annonseras i sociala medier som REA.

Öppet köp eller bytesrätt gäller ej avklippt metervara eller tapeter om inte det är något fel på varan. Lampskärmarnas plastfolieförsegling får ej brytas. För beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt. Kontakta gärna för att höra vad som gäller.

Var vänlig kontakta oss via e-post info@hjertenhjerten.se  innan du returnerar ditt paket. Då får du mer information om hur du går tillväga. Givetvis gäller inte ångerrätten om varan redan använts. Du som kund står dock för fraktkostnaderna och (leveransen till dig och returfrakten). Du skickar tillbaka på eget porto med eget val av fraktbolag.

10. Återbetalningar
Återbetalningar sker till bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från det att vi godkänt din retur.

11. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

12. Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Eventuell tvist skall avgöras i skiljedomstol.

13.Om du inte är nöjd med varan/tjänsten du erhållit, tveka inte att kontakta oss på info@hjertenhjerten.se så vi kan lösa problemet. Är du fortfarande inte nöjd efter vår kontakt och vill gå vidare med ditt klagomål. klicka på denna länken till EU:s Online dispute Resolution ODR.

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR  AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU

 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar gjorda på Hjertén Designs hemsida hjertenhjerten.se nedan kallad Hemsidan,och från Hjertén Designs kundservice då kunden är konsument och beställningen ska levereras till ett land som inte är medlemsstat i EU. 
Med konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen.Hjertén Design följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning. 

2. BESTÄLLNING

Orderläggning sker via vår hemsida eller genom kundservice Order med leverans till länder utanför EU är momsbefriad.Vänligen kontrollera att din order är riktig vid mottagande. Om något har blivit fel eller vid ändring, vänligen kontakta kundtjänst omgående. För all kontakt med kundservice uppmanar vi att ha orderbekräftelsen tillgänglig. På grund av svensk lagstiftning är vi tvungna att begära målsmans underskrift vid order av kunder under 18 år.

3. PRIS

Mervärdesskatt och tull
Priser på Hemsidan är angivna inklusive moms om 25 %. Moms utgår inte vid beställningar där leverans sker till land som inte är medlemsstat i EU. Tullkostnader kan tillkomma beroende av lagstiftningen i det land till vilket beställningen levereras. Eventuella avgifter för moms och tull betalas av kunden. Hjertén Design har dessvärre inte någon möjlighet att informera kunden om dessa avgifter och kunden ansvarar själv för administrationen kring införsel av varorna och betalning av moms och tull. 
Frakt
Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnaden för frakt tillkommer och ska betalas av kunden. Fraktkostnaden meddelas i samband med beställningen. 
Betalning
Vid beställning genom Hemsidan accepterar vi betalning med följande betal- och kreditkort: VISA, Mastercard.  För betalning med kort följ de instruktioner på Hemsidan som lämnas vid betalningen. 
Vid beställning hos kundservice betalar du mot postförskott eller genom förskottsbetalning till vårt bankkonto. Av säkerhetsskäl accepterar vi inte kortbetalning vid beställning hos kundservice.
Säkerhet
Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Vi samarbetar med docdata payments som uppfyller kraven på PCI DSS. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen. 
ReservationVi förbehåller oss rätten att ändra priserna vid omständigheter som Hjertén Design inte rår över, som valutaförändringar, höjda inköps- eller tillverkningspriser eller höjd moms. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningar där varan är uppenbart felaktigt prissatt. 
4. BESTÄLLNINGSVAROR
Handpenning
Vid beställning av vissa icke lagerförda varor måste beställning ske via kundservice. Vi tar ut en handpenning om minst 20 % av varans pris. Handpenningen ska ha kommit oss tillhanda innan varan beställs av oss.
Betalning
Hela varans pris måste ha kommit oss tillhanda innan leverans. 
Avbeställning
Om du önskar avbeställa varan är du enligt 41 § konsumentköplagen skyldig att ersätta oss för våra kostnader och förluster såvida du inte kan utnyttja ångerrätten 
Retur
För beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt. 
5. LEVERANS
Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnad varierar beroende på land och typ av varor. Leverans av produkter köpta via Hjertén Designs hemsida sker endast till Sverige och Europa. 
Leveranstid
Normal leveranstid är 7-12 dagar utanför EU. 


Purchase terms and conditions

Important; Prices are always set in Swedish kronor/SEK.

Shipping fee

Shipping within Sweden costs 89 SEK . 

Shipping to countries outside Sweden means a shipping cost at minimum  250 SEK 

Method of payment

Credit card payment. Can be made by VISA, Master Card and Eurocard. We have agreement with Handelsbanken Card payment takes place on encrypted and certified SSL pages. We use the secure technique you 3D Secure for secure payments over the internet. 

Advance payment. "Förskottsbetalning" only in exceptional cases by appointment. Order sum paid into our bankgiro 5027-9140  As soon as we can see the payment on our account we will send your package. It takes about 3 days before we can see your payment.

Delivery

Mode of delivery. The goods are delivered to the shipping fee. The shipment will be sent with the packages in cooperation with the postal service, the package may only be picked up by the person standing on the shipping document, so enter allltid correct name when ordering especially when you send gifts! Children are not allowed to download, so please the adult's name.

Notification is done by SMS. The alert is sent usually by SMS once your package has arrived to your delegate. In the alert, you will receive tracking number that must be entered when you pick up your package. Don't forget to bring your papers. Two reminders go out via sms, then package back to the Hjertén Design AB Package is only 14 calendar days from the first notification at this time.

Delivery time is normally one to five days in Sweden. If any particular product cannot be delivered within the time limit set in the conditions of use. If the delivery time would vary due to too high demand versus what we have in stock we will notify you as soon as possible about this via email to hear if you are still interested in an order, which can take longer than expected.

Unclaimed packages. Bespoke Packages that are not collected means we will charge you for shipping return as this means (return shipping is based on weight/size of the package and usually not the subsidised postage at SEK 79 that you paid for the shipment). The amount is in addition to the freight and invoice fee is between 100-300 SEK and added to your invoice (s) is non-refundable. 

In RETURN is you as a customer for the freight roundtrip.

-Credit card payment, returned and not picked up packages: We will refund you (you must come back to us with your account number and routing number Bank name for this,for product minus any shipping expenses (you can pay the return postage yourself, if you take on our agreement, you will be charged for return shipping)

Totalsumma:
    Till kassan